Polityka prywatności

Serwis stancje-online.pl przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom Serwisu zasad dotyczących ochrony ich prywatności.

I. Dane osobowe.

§ 1

 1. W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu portalu Stancje-online.pl.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu za pośrednictwem Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem Portalu oraz inne dane osobowe zebrane przez Właściciela Portalu w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela Portalu.

§ 4

 1. Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Właścicielem Portalu są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Właściciel Portalu może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.
 2. Właściciel Portalu może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach:
  • statystycznych,
  • marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.
  Na podstawie odrębnej i opcjonalnej zgody możliwe jest także przekazywanie przez Właściciela Portalu danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w celu przetwarzania w powyższym zakresie.
 3. Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 5

Właściciel Portalu na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 6

Dane osobowe zebrane przez Właściciela Portalu mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Pliki cookies.

§ 7

 1. Właściciel Portalu wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Właściciela Portalu.
 2. Właściciel Portalu przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  • prawidłowego działania Portalu,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • marketingowych i statystycznych Właściciela Portalu i podmiotów z nim współpracujących,
  • prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

§ 8

 1. Właściciel Portalu informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Właściciel Portalu wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Właściciela Portalu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

§ 9

Właściciel Portalu informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

III. Inne technologie.

§ 10

Dla zapewnienia wygody użytkowania serwisu stancje-online.pl używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Właściciela Portalu.

§ 12

Właściciel Portalu stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 13

Z uwagi na przedmiot umowy w przedmiocie realizacji usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z oferowanych w jej ramach usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 14

Właściciel Portalu będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 15

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Właściciela Portalu polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: [email protected]

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług oraz statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisanie i dostęp do tych plików. Więcej szczegółów, w Polityce prywatności.